Výkony nehrazené zdravotními pojišťovnami

01.09.2018 00:00

 

Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k účasti

na zotavovací akci, škole v přírodě a plavání

Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu sportu 

Potvrzení pro soudní řízení na vlastní žádost

Potvrzení pro žádost o adopci

Jiný administrativní úkon

 

200 Kč

200 Kč

300 Kč

200 Kč

150 Kč

Výpis ze zdravotní dokumentace na žádost pacienta pro různé účely

(lhůta pro vystavení 15 pracovních dnů)*

 

300 Kč

Kopie ze zdravotní dokumentace na vlastní žádost 5 Kč/ 1 str.
Vystavení potravinářského průkazu  200 Kč
Vystavení kopie očkovacího, potravinářského průkazu 200 Kč
Zavedení náušnic - propíchnutí ušních boltců (2 vpichy) 400 Kč

Lékařské potvrzení - přihláška do školy (MŠ, SŠ, VŠ)

  - každé další potvrzení ve stejném školním roce

Vyplnění formuláře - výpis ze zdravotní dokumentace v cizím jazyce 

    pro studium v zahraničí

200 Kč

100 Kč

 

500 Kč/1 str.

Aplikace očkování na žádost pacienta (mimo očkovací kalendář) 240 Kč

Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k řidičskému průkazu

Výplnění formuláře ke komerčnímu pojištění

Lékařské potvrzení pro svářečský průkaz

500 Kč

300 Kč

200 Kč

Vyšetření pacienta bez zdravotního pojištění, ze zahraničí

1 bod ZP ČR

= 1,12 Kč

Za tyto úkony platí pacient hotově v ordinaci.

 

 

*POTVRZENÍ PŘED NÁSTUPEM NA BRIGÁDU A DO ZAMĚSTNÁNÍ

Podle Zákona o specifických zdravotních službách platného od 1.4.2012 NESMÍ

praktický lékař pro děti a dorost vypracovávat pracovnělékařské posudky.

V praxi to znamená, že v naší ordinaci nemůžeme potvrzovat formuláře před

nástupem do zaměstnání a na brigády.

Uchazeči o zaměstnání provedeme výpis ze zdravotní dokumentace. Lhůta pro 

zhotovení výpisu je  15 pracovních dnů. S výpisem se žadatel dostaví k lékaři, který 

vykonává pro daného zaměstnavatele pracovnělékařské služby, a ten mu vystaví posudek.