Výkony nehrazené zdravotními pojišťovnami

03.01.2021 00:00

 

Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k účasti

na zotavovací akci, škole v přírodě a plavání

Lékařská zpráva pro soudní řízení na vlastní žádost

Jiný administrativní úkon

 

400 Kč

300 Kč

150 Kč

Výpis ze zdravotní dokumentace na žádost pacienta pro různé účely

(lhůta pro vystavení 15 pracovních dnů)*

Expresní vystavení ZZ, výpisu ze ZD                                                   

 

330 Kč

500 Kč

Kopie ze zdravotní dokumentace na vlastní žádost 5 Kč/ 1 str.
Potravinářský průkaz 300 Kč
Vystavení kopie očkovacího průkazu 300 Kč
   

Lékařská zpráva - přihláška do školy (MŠ, SŠ, VŠ)

Vyplnění formuláře - výpis ze zdravotní dokumentace v cizím jazyce 

    pro studium v zahraničí

200 Kč

 

500 Kč/1 str.

Aplikace nepovinného očkování 500 Kč

Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k řidičskému průkazu

Výplnění formuláře ke komerčnímu pojištění

Lékařské potvrzení pro svářečský průkaz

800 Kč

300 Kč

300 Kč

Lékařské potvrzení pro zbrojní průkaz

 

Vyšetření pacienta bez zdravotního pojištění  

300 Kč

 

dle bodů ZP ČR

v Kč

Za tyto úkony platí pacient hotově v ordinaci.

 

 

*POTVRZENÍ PŘED NÁSTUPEM NA BRIGÁDU A DO ZAMĚSTNÁNÍ

Podle Zákona o specifických zdravotních službách platného od 1.4.2012 NESMÍ

praktický lékař pro děti a dorost vypracovávat pracovnělékařské posudky.

V praxi to znamená, že v naší ordinaci nemůžeme potvrzovat formuláře před

nástupem do zaměstnání a na brigády.

Uchazeči o zaměstnání provedeme výpis ze zdravotní dokumentace. Lhůta pro 

zhotovení výpisu je  15 pracovních dnů. S výpisem se žadatel dostaví k lékaři, který 

vykonává pro daného zaměstnavatele pracovnělékařské služby, a ten mu vystaví posudek.