Výkony nehrazené zdravotními pojišťovnami

03.01.2021 00:00

 

Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k účasti

na zotavovací akci, škole v přírodě a plavání

Lékařská zpráva pro soudní řízení na vlastní žádost

Jiný administrativní úkon

 

200 Kč

300 Kč

150 Kč

Výpis ze zdravotní dokumentace na žádost pacienta pro různé účely

(lhůta pro vystavení 15 pracovních dnů)*

 

300 Kč

Kopie ze zdravotní dokumentace na vlastní žádost 5 Kč/ 1 str.
Vystavení potravinářského průkazu  200 Kč
Vystavení kopie očkovacího, potravinářského průkazu 200 Kč
   

Lékařská zpráva - přihláška do školy (MŠ, SŠ, VŠ)

Vyplnění formuláře - výpis ze zdravotní dokumentace v cizím jazyce 

    pro studium v zahraničí

200 Kč

 

500 Kč/1 str.

Aplikace nepovinného očkování 250 Kč

Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k řidičskému průkazu

Výplnění formuláře ke komerčnímu pojištění

Lékařské potvrzení pro svářečský průkaz

500 Kč

300 Kč

200 Kč

Vyšetření pacienta bez zdravotního pojištění  

dle bodů ZP ČR

v Kč

Za tyto úkony platí pacient hotově v ordinaci.

 

 

*POTVRZENÍ PŘED NÁSTUPEM NA BRIGÁDU A DO ZAMĚSTNÁNÍ

Podle Zákona o specifických zdravotních službách platného od 1.4.2012 NESMÍ

praktický lékař pro děti a dorost vypracovávat pracovnělékařské posudky.

V praxi to znamená, že v naší ordinaci nemůžeme potvrzovat formuláře před

nástupem do zaměstnání a na brigády.

Uchazeči o zaměstnání provedeme výpis ze zdravotní dokumentace. Lhůta pro 

zhotovení výpisu je  15 pracovních dnů. S výpisem se žadatel dostaví k lékaři, který 

vykonává pro daného zaměstnavatele pracovnělékařské služby, a ten mu vystaví posudek.