Omluvenky žákům a studentům

22.10.2015 11:38

 

Povinnost omlouvat nepřítomnost nezletilého žáka ukládá zákon č.561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, zákonným zástupcům žáka. Lékař není povinen žákům razítkovat omluvné listy ani se nijak blíže vyjadřovat k k důvodům ošetření. Skutečnost, že některé školy udělují žákům neomluvené hodiny za omluvenku bez razítka lékaře, nemá oporu v zákonných předpisech, nicméně tímto problémem nemůže být zatěžován ošetřující lékař, věc by se měla řešit adekvátní dohodou mezi zákonnými zástupci dětí a vedením školy.

(Mgr. Bc. Miloš Máca, právní oddělení ČLK, publikováno v časopise České lékařské komory, 10/2015)