Zdravotní pojišťovny

30.01.2010 21:20

Máme smlouvy s těmito zdravotními pojišťovnami:

  • 111 Všeobecná zdravotní pojišťovna
  • 201 Vojenská zdravotní pojišťovna
  • 207 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanů bank a pojišťoven
  • 205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
  • 211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
  • 209 Zdravotní pojišťovna Škoda (ZPŠ)

Ošetřujeme i nepojištěné pacienty za přímou úhradu dle sazebníku pojišťoven. (1bod = 1,12 Kč)